Jak zaktualizować X-Sign Designer do wersji v1.6?

1. Odinstaluj poprzednią wersję programu X-Sign Designer. („Windows / Control Panel / Programs and Features” (Okno / Panel sterowania / Programy i funkcje))
2. Pobierz wersję X-Sign Designer v1.6 ze strony internetowej BenQ. (http://business-display.benq.com/software/x-sign/downloads/)
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikony X-Sign Designer i Player (wersja Windows).
Włącz opcję „Run as administrator” (Uruchom jako administrator) w „Properties / Shortcut / Advanced... / Advanced Properties / Run as a administrator” (Właściwości / Skrót / Zaawansowane... / Właściwości zaawansowane / Uruchom jako administrator).
W przypadku, gdy nie można aktywować funkcji za pierwszym razem, kliknij opcję „Properties / Shortcut / OK” (Właściwości / Skrót / OK). Wyświetli się przypomnienie „Administrator permission” (Uprawnienia administratora). Wybierz opcję „continuous” (ciągłe), a następnie powtórz „Run as administrator” (Uruchom jako administrator) w „Properties / Shortcut / Advanced... / Advanced Properties / Run as a administrator” (Właściwości / Skrót / Zaawansowane... / Właściwości zaawansowane / Uruchom jako administrator). Aby zakończyć proces, wybierz opcję „OK / Apply / OK” (OK / Zastosuj / OK).

Zostanie zainstalowana najnowsza wersja X-Sign Designer v1.6.
Potrzebujesz pomocy?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w dowolnym momencie.

Skontaktuj się z nami

Czy masz pytania lub sugestie? Chętnie poznamy Twoje zdanie.

Skontaktuj się z nami teraz

Sprawdź naszą sekcję FAQ

Odpowiedzi na wszystkie najczęściej zadawane pytania znajdują się tutaj.

Przejdź do FAQ

Do pobrania

Tutaj znajdziesz nasze najnowsze aplikacje, broszury, instrukcje obsługi, oprogramowanie i wiele innych.

Przejdź do materiałów do pobrania