Za każdym razem, gdy projektor jest włączony, dioda LED zasilania miga na pomarańczowo przez około 10 sekund, a następnie świeci na czerwono. Czy jest to normalne?

Tak, to normalne. Gdy tryb gotowości ustawiony jest na opcję „Network” (Sieć), dioda LED zasilania będzie migać do momentu, aż zasilanie nie ustabilizuje się.
Potrzebujesz pomocy?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji w dowolnym momencie.

Skontaktuj się z nami

Czy masz pytania lub sugestie? Chętnie poznamy Twoje zdanie.

Skontaktuj się z nami teraz

Sprawdź naszą sekcję FAQ

Odpowiedzi na wszystkie najczęściej zadawane pytania znajdują się tutaj.

Przejdź do FAQ

Do pobrania

Tutaj znajdziesz nasze najnowsze aplikacje, broszury, instrukcje obsługi, oprogramowanie i wiele innych.

Przejdź do materiałów do pobrania