Software EULA

LEES HET VOLGENDE ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT: 

De End-User License Agreement ("EULA"/licentieovereenkomst eindgebruiker) is een wettelijke overeenkomst tussen (a) u (als individu of enkele entiteit) en (b) BenQ Corporation ("BenQ") aangaande uw gebruik van enig Softwareproduct, geïnstalleerd of beschikbaar gemaakt door BenQ voor gebruik met uw BenQ-product ("BenQ Product"), dat niet op enig andere wijze valt onder een aparte licentieovereenkomst tussen u en BenQ of haar leveranciers.  Andere software kan een EULA in de online documentatie hebben. De term "Softwareproduct" staat voor computersoftware en kan ook gelden voor gekoppelde media, afgedrukte materialen en "online" of elektronische documentatie.  Een aanpassing of bijlage voor de EULA kan zijn bijgesloten bij het BenQ-product.

RECHTEN VOOR HET SOFTWAREPRODUCT WORDEN ALLEEN GEBODEN OP VOORWAARDE DAT U INSTEMT MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA.  DOOR HET SOFTWAREPRODUCT TE INSTALLEREN, DOWNLOADEN OF ANDERZIJDS TE GEBRUIKEN STEMT U ERMEE IN DAT U GEBONDEN BENT AAN DE VOORWAARDEN VAN DE EULA. 

1. TOEKENNING VAN LICENTIE.  Zolang u zich houdt aan alle algemene voorwaarden van deze EULA, kent BenQ de volgende rechten aan u toe:

  • Gebruik.  U mag het Softwareproduct op onze BenQ-producten gebruiken (interactive flat-panel ('IFP')).  U mag geen componenten van het Softwareproduct gebruiken op meer dan één IFP.  U hebt niet het recht om het Softwareproduct te distribueren. 
  • Voorbehoud van rechten.  BenQ en haar leveranciers behouden alle rechten die niet specifiek via deze EULA aan u zijn toegekend.
  • Freeware.  Niettegenstaande de algemene voorwaarden van deze EULA, worden het volledige of enig gedeelte van het Softwareproduct dat geldt als non-gepatenteerde BenQ-software of software die wordt geleverd op basis van een publieke licentie door derde partijen ("Freeware") onder licentie aan u gegeven op basis van algemene voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van dergelijke Freeware, ofwel in de vorm van een discrete overeenkomst, een in de verpakking opgenomen licentie of elektronische licentievoorwaarden die op het moment van downloaden worden geaccepteerd. Gebruik van de Freeware door u valt volledig onder de algemene voorwaarden van een dergelijke licentie.
  • Hersteloplossing.  Elke softwareoplossing aangeboden met/voor uw BenQ-product, in de vorm van een harde schijf-gebaseerde oplossing, een externe media-gebaseerde hersteloplossing (b.v. floppy) of een vergelijkbare oplossing in een andere vorm, mag alleen worden gebruikt voor het herstel van de harde schijf van het BenQ-product waarmee/waarvoor de hersteloplossing van origine is gekocht.

2. UPGRADES.  Om een Softwareproduct te kunnen gebruiken dat is geïdentificeerd als een upgrade, moet u eerst een licentie hebben voor het originele Softwareproduct dat door BenQ is geïdentificeerd als in aanmerking komend voor een upgrade. Na de upgrade mag u niet langer het Softwareproduct gebruiken dat er in eerste instantie toe leidde dat u in aanmerking kwam voor een upgrade.

3. AANVULLENDE SOFTWARE. Deze EULA is van toepassing op updates of aanvullingen op het originele Softwareproduct geleverd door BenQ, tenzij BenQ andere voorwaarden verbindt aan de update of aanvulling. In het geval van een conflict met dergelijke voorwaarden zijn de andere voorwaarden van kracht.

4. OVERDRACHT.

  • Restricties. U mag het Softwareproduct niet verhuren, leasen of uitlenen of het Softwareproduct gebruiken voor commerciële timesharing of bureaugebruik. U mag geen sublicentie aanbieden, of de licentie of het Softwareproduct toewijzen of overdragen, tenzij expliciet aangegeven in deze EULA.

5. GEPATENTEERDE RECHTEN. Alle intellectuele eigendomsrechten voor het Softwareproduct en de gebruikersdocumentatie zijn het eigendom van BenQ of haar leveranciers en worden beschermd door de wet, inclusief maar niet beperkt tot copyright, handelsgeheim en handelsmerkwetgeving in de Verenigde Staten en de Europese Unie, evenals andere toepasselijke wetgeving en internationale bepalingen binnen verdragen. U hebt geen toestemming om enige productidentificatie, copyrightmeldingen of gepatenteerde restricties van het Softwareproduct te verwijderen.

6. BEPERKING OP REVERSE ENGINEERING. U hebt geen toestemming om reverse engineering op het Softwareproduct toe te passen, of dit te decompileren of uit elkaar te halen, tenzij en alleen tot zoverre als het recht om dit te doen valt onder toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking of in het geval dit expliciet in deze EULA wordt vermeld.

7. BEËINDIGING. Deze EULA is geldig zolang deze niet wordt beëindigd of geweigerd. Deze EULA zal ook worden beëindigd op basis van voorwaarden zoals elders uiteengezet in deze EULA of in het geval u enige voorwaarde van deze EULA niet nakomt.

8. TOESTEMMING VOOR GEBRUIK VAN GEGEVENS. U stemt ermee in dat BenQ en haar dochterondernemingen technische informatie mogen verzamelen en gebruiken die u levert met betrekking tot ondersteuningsdiensten gerelateerd aan het Softwareproduct. BenQ stemt ermee in om deze informatie niet te gebruiken in een vorm die u persoonlijk identificeert, tenzij tot zoverre als noodzakelijk voor het leveren van dergelijke diensten.

9. VRIJWARING VAN GARANTIES. TOT ZOVERRE ALS TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJKE WETGEVING, BIEDEN BENQ EN HAAR LEVERANCIERS HET SOFTWAREPRODUCT 'ZOALS DIT IS' EN MET ALLE FOUTEN, EN DOEN BIJ DEZE AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN, OFWEL EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT TITELGARANTIES, GARANTIES VAN NIET-INBREUK EN ENIGE GEÏMPLICEERDE GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE, EN HET GEBREK AAN VIRUSSEN, ALLEMAAL MET BETREKKING TOT HET SOFTWAREPRODUCT. Sommige staten/jurisdicties staan uitsluiting van geïmpliceerde garanties of beperkingen op de duur van geïmpliceerde garanties niet toe, dus de hierboven genoemde vrijwaring is mogelijk niet volledig op u van toepassing.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.  Niettegenstaande enige schade die u mogelijk oploopt, is de volledige aansprakelijkheid van BenQ en haar leveranciers onder enige bepaling van deze EULA en uw exclusieve remedie voor al het hiervoor genoemde beperkt tot U.S. $ 5,00.  TOT ZOVERRE ALS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS BENQ OF ZIJN HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE IN WELKE VORM DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERLIES VAN INKOMSTEN OF VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, DOOR ZAKELIJKE ONDERBREKINGEN, DOOR PERSOONLIJK LETSEL, DOOR VERLIES VAN PRIVACY VOORTKOMEND UIT OF OP ENIGE MANIER GERELATEERD AAN HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET SOFTWAREPRODUCT, OF ANDERSZINS GEKOPPELD AAN ENIGE BEPALING VAN DEZE EULA, ZELFS ALS BENQ OF HAAR LEVERANCIER IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ZELFS ALS DE REMEDIE FAALT IN HET ESSENTIËLE DOELEINDE). Sommige staten/jurisdicties staan geen uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade toe, dus de hierboven genoemde beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. 

11. CAPACITEIT EN AUTORITEIT OM EEN CONTRACT AF TE SLUITEN. U verklaart dat u de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid in uw woonlocatie hebt bereikt en, indien van toepassing, dat u toestemming hebt van uw werkgever om dit contract aan te gaan.

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING. Deze EULA valt onder de wetgeving van Taiwan.

13. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze EULA (inclusief enige bijlage of wijziging voor deze EULA die is bijgesloten met het BenQ-product) vormt de volledige overeenkomst tussen u en BenQ gerelateerd aan het Softwareproduct en het vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen of verklaringen met betrekking tot het Softwareproduct of enige andere materie die onder deze EULA valt.  Tot zoverre als de voorwaarden van enig BenQ-beleid of programma’s voor ondersteuningsdiensten in conflict zijn met de voorwaarden van deze EULA, gelden de voorwaarden van deze EULA.

 

De hierin bijgesloten informatie kan zonder melding vooraf worden aangepast. 

Hulp nodig?

We zijn er voor u op het moment dat u ons nodig hebt.

Contact Us

Heeft u vragen of suggesties? Wij horen het graag van u.

Contact Us

Bekijk de FAQs

Alle normale gevraagde vragen worden hier beantwoord.

Ga naar FAQs

Downloads

Vind onze laatste apps, brochures, handleidingen, software en meer.

Ga naar Downloads